La nivelul anului 2009, mai mult de 95% din cantitatea de deşeuri municipale colectată de operatorii de salubrizare a fost eliminată prin depozitare, ratele de reciclare şi valorificare a acestor tipuri de deşeuri fiind încă foarte reduse.

Învăţăm şi aplicăm împreună!

Ideea de ţinut minte este că depozitarea înseamnă pierderea resurselor şi trebuie privită ca ultimă opţiune. Dacă nu privim deşeurile ca resurse, ratăm ocazia de a susţine o industrie care oferă locuri de muncă şi un mediu curat.