Reciclarea deşeurilor – operaţiuni de valorificare prin care materialele sunt transformate în produse, materii prime sau substanţe, fiind folosite în acelaşi scop pentru care au fost concepute sau în alt scop. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere;

În cazul în care se folosesc mai multe materiale reciclate în conţinutul ambalajelor secundare şi terţiale apar o serie de avantaje economice şi de mediu:

  • în medie, energia care intră într-un proces de fabricare care utilizează materiale reciclate este mai mică decât dacă în acelaşi proces se folosesc materiale virgine. În plus faţă de amprenta de carbon mai mică a materialelor reciclate, acestea ar trebui cel puţin în teorie să fie mai ieftine, iar preţurile lor mai puţin volatile.
  • utilizarea materialelor reciclate, de asemenea, economiseşte resurse naturale, dintre care multe provin din surse neregenerabile.
  • cerere tot mai mare pentru ambalaje care au un conţinut ridicat de material reciclat ar putea contribui la rezistenţa pieţei de reciclare în faţa crizelor economice (cum ar fi scăderea bruscă a cererii pe pieţele globale în 2008 - 2009).