Consiliul Judeţean Suceava implementează la nivelul judeţului proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”. Proiectul constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor şi este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, domeniul major de intervenţie (DMI) Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor.

Proiectul are ca scop implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul întregului judeţ, care să îmbunătăţească atât calitatea vieţii cât şi pe cea a mediului si să corespundă din punct de vedere al protecţiei mediului cu cerinţele legislaţiei române şi europene. Proiectul se va conforma cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu.

Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de 218.045.617 Lei, din care:

  • valoarea eligibilă este de 188.394.213 Lei ;
  • valoarea, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, este de 29.651.404 Lei.