Componentele proiectului vizează investiţiile şi realizarea cadrului instituţional necesare pentru separarea, colectarea, transportul, transferul, tratarea şi depozitarea deşeurilor, precum şi închiderea depozitelor neconforme.

Depozitele ecologice judeţene de la Moara şi Pojorâta

În judeţul Suceava se vor construi două noi depozite conforme cu Directiva pentru depozitarea deşeurilor emisă de UE, la Moara şi la Pojorâta. Aceste depozite vor primi deşeurile reziduale din întregul judeţ, în funcţie de zona de transfer în care sunt aduse. Întrucât un depozit conform cu Directiva pentru depozitarea deşeurilor este o structură de construcţie complexă, dotată cu o cantitate însemnată de echipamente, se fac astfel considerabile economii de scară. Un număr mic de depozite ecologice de mari dimensiuni (fireşte, situate cât mai central, pe cât posibil) optimizează costurile totale de gestionare a deşeurilor, chiar dacă sunt mai mari costurile de transport. Datorită mărimii suprafeţei judeţului şi a topografiei sale, în judeţ sunt necesare două depozite.
Depozitul de la Moara este programat a fi realizat în etape, sub formă de 3 celule separate, între 2010–2012, 2020 şi 2028, însă numai prima celulă este parte din proiect. Noul depozit de la Pojorâta va avea doar o singură celulă. Capacitatea totală a depozitelor va fi de 5,75 milioane de tone (Mtone), din care 1,38 Mtone sunt alocate primei celule de la Moara (suficient pentru perioada 2012–2020). Celula de la Pojorâta are o capacitate de 0,35 Mtone (suficient pentru perioada 2012–2037).

Staţia de sortare de la Moara

O staţie de sortare va fi construită în perimetrul amplasamentului de la Moara. Capacitatea totală a staţiei de sortare este de 28.600 t/an. Conform estimărilor, instalaţia va fi deservită de 34 de persoane. Această staţie va avea ca material de intrare tot ceea ce se colectează în containerele de colectare pentru hârtie şi carton şi plastic şi metal.
Scopurile acestei staţii vor fi:

  • înlăturarea materialelor incorect depuse în containerele pentru deşeurile provenite din ambalaje;
  • sortarea fluxurilor de deşeuri în sub-fluxuri ce pot îndeplini specificaţiile cerute ale reciclatorilor, astfel încât să poată fi imediat livrate acestora sau să se poată percepe un preţ mai ridicat — de ex., sortarea fluxului de hârtie şi carton în hârtie de diferite grade şi carton de diferite grade;
  • creşterea calităţii fluxurilor de reciclabile;
  • balotarea şi stocarea materialelor în scopul reducerii cheltuielilor de stocare şi pentru a garanta că materialele pot fi livrate reciclatorilor în cantităţile şi la termenele fixate de cumpărători.

Construcţia a 3 staţii de transfer şi modernizarea a 2 staţii de transfer existente

Staţiile de transfer au fost stabilite astfel încât să eficientizeze costul transportării deşeurilor de la punctele în care unde sunt aduse până la depozitul ecologic. Teritoriul judeţului a fost împărţit în 7 zone de transfer. Cinci dintre aceste zone vor avea propria staţie de transfer (ST) şi toate deşeurile provenite din zona respectivă vor fi aduse de camioanele de colectare la staţia de transfer respectivă, de unde vor fi transportate la depozit în camioane cu remorcă roll-on/roll-off. Celelalte două zone sunt relativ aproape de depozitele de la Moara, respectiv, Pojorâta, şi camioanele de colectare vor duce deşeurile colectate direct la depozit. Configuraţia zonelor, staţiilor de transfer şi a depozitelor este prezentată mai jos:

Zona de transfer

Numele staţiei de transfer (ST) / depozitului(D)

Tipul ST: Fără / Nouă / Modernizată

Capacitate t / an

I

(ST) Rădăuţi

Nouă

40.575

II

(ST) Gura Humorului

Modernizată

16.691

III

(ST) Fălticeni

Nouă

27.544

IV

(ST) Câmpulung Moldovenesc

Nouă

11.197

V

(ST) Vatra Dornei

Modernizată

11.787

VI

(D) Moara

Fără

 

VII

(D) Pojorâta

Fără

 

 

Închiderea celor 7 depozite de deşeuri actuale

În judeţul Suceava există şapte depozite: Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret. Închiderea acestor depozite este inclusă în proiect.

Platforme de colectare a deşeurilor reziduale

Proiectul va introduce un sistem de „colectare la punct fix“. Containerele (din metal, cu o capacitate de 1.100 litri) vor staţiona în puncte alese anume şi amenajate (numite platforme) din zonele populate, în apropierea locuinţelor. Platformele pot conţine 1 container sau mai multe. Sistemul de colectare la punct fix propus va fi extins treptat în întregul judeţ, reducându-se astfel costurile echipamentului. Numărul „unităţilor-platforme“ necesare va fi de 804 în zonele urbane şi 3.622 în cele rurale. O unitate-platformă este o parte din platformă alocată unui singur container de 1,1 m3. Se va asigura 1 container la fiecare 120 de locuitori în mediul urban sau la fiecare 90 de locuitori în mediul rural. Numărul necesar de containere va fi de 1.294 în mediul urban şi de 3.622 în mediul rural.
Containerele vor fi ridicate de 6 ori/săptămână (în mediul urban) și de 2 ori/săptămână (în mediul rural).

Platformele pentru colectarea deşeurilor reciclabile

Se vor construi puncte de colectare, echipate cu containere de 1,1 m3. Vor fi prevăzute containere separate pentru hârtie şi carton (doar în mediul urban), plastic, metal şi sticlă (culori neseparate). Containerul pentru deşeurile de hârtie va colecta şi hârtia ce nu provine din ambalaje, în scopul micşorării suprafeţei de depozitare a hârtiei şi al îmbunătăţirii calităţii amestecului de hârtie. Proprietarii gospodăriilor trebuie să-şi separe deşeurile înainte de a le depune. Containerele vor fi colorate diferit (în culori evident diferite) faţă de containerele pentru deşeurile reziduale, pentru a transmite astfel un semnal vizual clar utilizatorilor în privinţa diverselor tipuri de deşeuri colectate acolo. Containerele vor avea capace diferite, corespunzător tipului de deşeuri colectat. Containerele vor avea sistem de încuiere, pentru a nu fi furate. Cele din metal vor fi utilizate pentru fracţiile de sticlă, ceea ce va mări sarcina utilă. Vor fi amplasate patru containere la punctele de colectare din zonele urbane (1 pentru hârtie/carton, 2 pentru ambalajele de plastic şi metal şi 1 pentru sticlă mixtă) şi două la punctele de colectare din zonele rurale (1 pentru ambalajele de plastic şi metal şi 1 pentru sticlă mixtă). Punctele de colectare a deşeurilor reciclabile vor fi amplasate cu o frecvenţă de 1 la 500 de locuitori. Acolo unde este posibil, echipamentele de colectare pentru deşeurile de ambalaje vor fi plasate la un loc cu cele pentru deşeurile reziduale. Acest fapt va avea un impact pozitiv asupra proporţiei de deşeuri reciclabile colectate separat. Numărul unităţilor-platformă necesare pentru reciclabile va fi de 1.102 în mediul urban şi 1.344, în mediul rural. 
Sticla va fi transportată direct la reciclatorul de sticlă (nu va trece printr-o staţie de transfer). Celelalte reciclabile (hârtie, carton, metale, plastic) vor fi transportate la staţia de sortare. Containerele vor fi ridicate astfel: o dată sau de două ori pe săptămână (mediul urban) şi o dată la două săptămâni (mediul rural).

Compostarea la domiciliu şi compostarea descentralizată a deşeurilor verzi

Compostarea la domiciliu este prevăzută pentru 86% din populaţia rurală şi 10% din populaţia suburbană. Parţial, compostarea la domiciliu se va realiza utilizându-se compostoare. Este prevăzut să se asigure 44.000 unităţi de compostare la domiciliu pentru mediul suburban (38% din gospodăriile participante), precum şi tocătoare pentru compostarea in situ a deşeurilor din parcuri şi grădini.

Indicatorii fizici ai proiectului sunt:

Indicator

U.M

Cantitate

Depozite de deşeuri conforme

Nr.

2

Staţii de sortare

Nr.

1

Staţii de transfer noi / modernizate

Nr.

5

Centre de colectare

Nr.

6

Depozite de deşeuri urbane neconforme închise şi reabilitate

Nr.

7

Unităţi de compostare individuală în mediul rural

Nr.

44.000

Tocătoare în mediul urban

Nr.

15