Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective:

  • asigurarea unui procent de colectare a deşeurilor de 100% în mediul urban;
  • asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 95% în mediul rural;
  • conformitate cu limitele stabilite în Directiva privind depozitarea deşeurilor în privinţa depozitării deşeurilor biodegradabile;
  • protejarea sănătăţii publice şi protejarea mediului printr-o mai performantă colectare şi depozitare a deşeurilor şi, de asemenea, prin închiderea şi remedierea actualelor depozite şi prin construirea unui nou depozit la standarde UE;
  • optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor serviciilor;
  • introducerea sau extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor de ambalaje, pentru a facilita reciclarea lor în acord cu cerinţele naţionale şi ale UE şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri generate ce ajung în depozit;
  • încurajarea compostării propriilor biodeşeuri în gospodăriile din mediul rural, contribuind astfel la realizarea ţintelor conexe prevăzute în DDD.

Implementarea proiectului se realizează prin 12 contracte de achiziție publică, după cum urmează:

 -          6 contracte de lucrări

Cod contract

Denumire contract

CL1

Construcţie şi punere în funcţiune a depozitului  ecologic de la Moara (Moara I)

CL2

Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Judeţul Suceava (Moara II)

CL3

Construcţie şi punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la  Pojorâta  din judeţul Suceava, inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului

CL4

Construcţia a 3 (trei) staţii de transfer şi redimensionarea a 2 (două) staţii de transfer, precum şi construcţia centrelor de colectare aferente în judeţul Suceava

CL5

Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Suceava

CL7

Construcţia de platforme de colectare

 -          5 contracte de servicii

Cod contract

Denumire contract

CS1

Asistenţă tehnică pentru supervizarea contractelor de lucrări aferente Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava

CS2

Verificarea proiectelor aferente lucrărilor de investiţii din cadrul proiectului

CS3

Asistenţă tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava şi în derularea campaniilor de conştientizare şi informare aferente proiectului

CS4

Audit financiar

CS5

Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor proiectului

 -          1 contract de furnizare

Cod contract

Denumire contract

CF1

Achiziţia de echipamente (eurocontainere,unităţi de compostare individuală, tocătoare) pentru colectarea deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor menajere în cadrul proiectului

 

Consultă Master Planul pentru managementul integrat al deşeurilor municipale în Judeţul Suceava (2007 - 2037).