Stadiul implementării proiectului la 15.03.2016
  
Toate cele 12 contracte ale proiectului au fost semnate: 6 contracte de lucrări, 5 contracte de servicii şi 1 contract de furnizare. 

Progresul lucrărilor
  
CL1 - Construcţie şi punere în funcţiune a depozitului  ecologic de la Moara (Moara I)
Lucrările etapei 1 de la depozitul de la Moara s-au FINALIZAT în august 2011, iar în 2012 a avut loc recepția finală.
Valoarea contractului la finalizarea lucrărilor este de 18.349.970,93 lei.
Obiectul contractului: Construire parțială celulă de depozitare a deșeurilor
Stadiu fizic = 100,00 %
Stadiu financiar = 100,00 %
Vezi proiectul in imagini

CL2 - Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Judeţul Suceava (Moara II)
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 05.10.2012.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 15.10.2012.
La data de 26.02.2016 s-a încheiat Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Obiectul contractului:
●    Finalizare construire depozit ecologic Moara ( prima celulă - capacitate de 1,38 Mt ) și construire Stație de tratare levigat
●    Construire Stație de Sortare – capacitate 28.600 t/an
●  Construire Centru de colectare deșeuri speciale (deșeuri voluminoase, DEEE, deșeuri periculoase), inclusiv achiziție containere speciale
●    Achiziție utilaje pentru operare Centrului de Management Integrat a Deșeurilor Moara (CMID Moara)
Stadiu fizic = 100,00 %
Stadiu financiar = 71,05 %
Vezi proiectul in imagini

CL3 - Construcţia şi punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorata din Judeţul Suceava, inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 25.01.2013.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 04.03.2013
Obiectul contractului:
●    Construire depozit ecologic Pojorâta - capacitate de 0,39 Mt
●    Construire Stație de tratare levigat
●    Achiziție utilaje pentru operare depozit Pojorâta
Stadiu fizic = 95,20 %
Stadiu financiar = 81,37 %
Vezi proiectul in imagini

CL4 - Construcţia a 3 (trei) staţii de transfer şi redimensionarea a 2 (două) staţii de transfer, precum şi construcţia centrelor de colectare aferente în judeţul Suceava
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 30.01.2014.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 24.02.2014.
La data de 17.12.2015 s-a încheiat Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Obiectul contractului amendat:
●    Construire 1 Stație nouă de Transfer  a deșeurilor la Câmpulung Moldovenesc (de 11.200 t/an)
●   Construire 3 Centre de Colectare a deșeurilor speciale (deșeuri voluminoase, DEEE, deșeuri periculoase) la: Gura Humorului, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc
●    Achiziție Containere de 25-39 mc (deșeuri voluminoase, periculoase)
Stadiu fizic = 100,00 %
Stadiu financiar = 91,03 %
Construirea Stațiilor de Transfer și a Centrelor Publice de Colectare de la Rădăuţi (de 40.500 t/an) și  Fălticeni (de 27.500 t/an) se va face în FAZA II a proiectului cu finanțare din POIM.
Vezi proiectul in imagini

CL5 - Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Suceava
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 18.10.2013.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 18.11.2013. Termen de finalizare Iunie 2016.
La data de 11.03.2016 s-a încheiat Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Obiectul contractului: Închiderea a 7 depozite urbane neconforme: Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Siret, Vatra Dornei.
Stadiu fizic = 100,00 %
Stadiu financiar = 89,84 %
Vezi proiectul in imagini

CL6 - Construcţia de platforme de colectare
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 30.05.2014.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 23.06.2013.  
Obiectul contractului: Construirea de platforme publice de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile.
La data de 29.12.2015 s-a încheiat Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Stadiu fizic = 100,00 %
Stadiu financiar = 100,00 %
Vezi proiectul in imagini

 
 
Stadiul implementării proiectului la 23.06.2014
  
Din cele 12 contracte de achiziție publică s-au semnat 8 contracte, din care 3 de lucrări și 5 de servicii. 

Progresul lucrărilor
  
CL1 - Construcţie şi punere în funcţiune a depozitului  ecologic de la Moara (Moara I)
Lucrările etapei 1 de la depozitul de la Moara s-au FINALIZAT în august 2011, iar în 2012 a avut loc recepția finală.
Valoarea contractului la finalizarea lucrărilor este de 18.349.970,93 lei.
Obiectul contractului: Construire parțială celulă de depozitare a deșeurilor
Stadiu fizic = 100% 
Vezi proiectul in imagini


CL2 - Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Judeţul Suceava (Moara II)
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 05.10.2012.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 15.10.2012, iar duarata de execuție este de 18 luni.
Obiectul contractului:
  • Finalizare construire depozit ecologic Moara ( prima celulă - capacitate de 1,38 Mt ) și construire Stație de tratare levigat
  • Construire Stație de Sortare – capacitate 28.600 t/an
  • Construire Centru de colectare deșeuri speciale (deșeuri voluminoase, DEEE, deșeuri periculoase), inclusiv achiziție containere speciale
  • Achiziție utilaje pentru operare Centrului de Management Integrat a Deșeurilor Moara (CMID Moara)
Stadiu fizic = 100,00 % 
Vezi proiectul in imagini


CL3 - Construcţia şi punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorata din Judeţul Suceava, inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 25.01.2013.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 04.03.2013, iar durata de execuție este de 18 luni.
Obiectul contractului:
  • Construire depozit ecologic Pojorâta - capacitate de 0,39 Mt
  • Construire Stație de tratare levigat
  • Achiziție utilaje pentru operare depozit Pojorâta
Stadiu fizic = 30,00 % 
Vezi proiectul in imagini


CL4 - Construcţia a 3 (trei) staţii de transfer şi redimensionarea a 2 (două) staţii de transfer, precum şi construcţia centrelor de colectare aferente în judeţul Suceava
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 30.01.2014.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 24.02.2014, iar duarata de execuție este de 12 luni.
Obiectul contractului:
  • Construire 3 Stații noi de Transfer  a deșeurilor la: Rădăuţi (de 40.500 t/an),  Fălticeni (de 27.500 t/an) și Câmpulung Moldovenesc (de 11.200 t/an)
  • Construire 5 Centre de Colectare a deșeurilor speciale (deșeuri voluminoase, DEEE, deșeuri periculoase) la: Gura Humorului, Vatra Dornei, Rădăuţi, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc
  • Achiziție 18 Containere de 25-39 mc (deșeuri voluminoase, periculoase)
Stadiu fizic = 1,00 % 
Vezi proiectul in imagini


CL5 - Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Suceava
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 18.10.2013.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 18.11.2013, iar duarata de execuție este de 31 luni.
Obiectul contractului: Închiderea a 7 depozite urbane neconforme: Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Siret, Vatra Dornei.
Stadiu fizic = 3,00 % 
Vezi proiectul in imagini


CL6 - Construcţia de platforme de colectare
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 30.05.2014.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 23.06.2013, iar duarata de execuție este de 12 luni.
Obiectul contractului: Construirea de platforme publice de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile.
Vezi proiectul in imagini
 
Grafic implementare
 
 
Stadiul implementării proiectului la 30.06.2013
Din cele 12 contracte de achiziție publică s-au semnat 8 contracte, din care 3 de lucrări și 5 de servicii. 

Progresul lucrărilor
  
CL1 - Construcţie şi punere în funcţiune a depozitului  ecologic de la Moara (Moara I)
Lucrările etapei 1 de la depozitul de la Moara s-au FINALIZAT în august 2011, iar în 2012 a avut loc recepția finală.
Valoarea contractului la finalizarea lucrărilor este de 18.349.970,93 lei.
Stadiu fizic = 100% 
Vezi proiectul in imagini
  

CL2 - Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Judeţul Suceava (Moara II)
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 05.10.2012.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 15.10.2012, iar duarata de execuție este de 18 luni.
Stadiu fizic = 13,70 % 
Vezi proiectul in imagini


CL3 - Construcţia şi punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorata din Judeţul Suceava, inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 25.01.2013.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 04.03.2013, iar duarata de execuție este de 18 luni.
Stadiu fizic = 2,00 % 
Vezi proiectul in imagini
 
 
Stadiul implementării proiectului la 31.05.2013
  
Din cele 12 contracte de achiziție publică s-au semnat 8 contracte, din care 3 de lucrări și 5 de servicii. 

Progresul lucrărilor
  
CL1 - Construcţie şi punere în funcţiune a depozitului  ecologic de la Moara (Moara I)
Lucrările etapei 1 de la depozitul de la Moara s-au FINALIZAT în august 2011, iar în 2012 a avut loc recepția finală.
Valoarea contractului la finalizarea lucrărilor este de 18.349.970,93 lei.
Stadiu fizic = 100% 
Vezi proiectul in imagini
  

CL2 - Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Judeţul Suceava (Moara II)
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 05.10.2012.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 15.10.2012, iar duarata de execuție este de 18 luni.
Stadiu fizic = 10% 
Vezi proiectul in imagini


CL3 - Construcţia şi punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Pojorata din Judeţul Suceava, inclusiv proiectarea şi execuţia staţiei de tratare a levigatului
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 25.01.2013.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 04.03.2013, iar duarata de execuție este de 18 luni.
 
 
 
 
Stadiul implementării proiectului la 28.02.2013

 

Din cele 12 contracte de achiziție publică s-au semnat 8 contracte, din care 3 de lucrări și 5 de servicii.

 

CL1 - Construcţie şi punere în funcţiune a depozitului  ecologic de la Moara (Moara I)
Lucrările etapei 1 de la depozitul de la Moara s-au finalizat în august 2011, iar în 2012 a avut loc recepția finală.
Valoarea contractului la finalizarea lucrărilor este de 18.349.970,93 lei.

 

CL2 - Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Judeţul Suceava (Moara II)
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 05.10.2012.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 15.10.2012, iar duarata de execuție este de 18 luni.

 

CL3 - Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului, a staţiei de sortare inclusiv construirea facilităţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara, Judeţul Suceava (Moara II)
Contractul de lucrări s-a semnat la data de 05.10.2012.
Ordinul de începere s-a emis cu data de 15.10.2012, iar duarata de execuție este de 18 luni.
 

Indicatorii de performanţă ai proiectului:

Indicator de performanţă

U.M.

Înainte de proiect

 (2006)

Prognozat la finalizarea proiectului

Deşeuri depozitate în depozite conforme

%

0

100

Nr. depozitelor conforme cu standardele UE

Nr.

capacitate

0

2

Nr. depozitelor urbane curăţate/reabilitate

Nr.

0

7

Nr. şi capacitate staţii de sortare

Nr

t / an

-

-

1

28.600

Ponderea populaţiei conectată la serviciile de colectare selectivă a deşeurilor în mediu urban şi rural

% urban

% rural

62

0

100

95

Nr. şi volumul containerelor pentru colectare mixtă

Nr.

m3

808

1.948

4.426

4.869

Nr. şi volumul containerelor pentru colectare selectivă

Nr.

m3

-

-

2.000

2.200

Nr. staţiilor de transfer

Nr.

0

5